Näin kannustat lasta lukemaan

Lukemaan oppiminen on tärkeä etappi, mutta tärkeää on myös harjoittaa lukutaitoa. Poimi vinkit, joiden avulla motivoit lapsesi sanojen pariin.

Teksti: Elina Jäntti

Eikö lapsi innostu kirjoista? Lukemaan rohkaisu jo varhaisessa vaiheessa kannattaa: Jos lapsi lukee koulun aloittaessaan jo joitakin sanoja tai lauseita ja kirjoittaa joitakin sanoja, hänen lukutaitonsa pysyy tutkitusti korkealla tasolla myöhemminkin. 

Suomessa nuorten lukutaito on PISA-tutkimusten mukaan hyvällä tasolla, mutta erot tyttöjen ja poikien lukutaidossa ovat OECD-maiden suurimmat. Poikien rohkaisu sanojen pariin on siis erityisen tärkeää. Mutta miten lasta sitten voisi rohkaista lukemaan?

Vaikka nuoret eivät tartu innolla kirjoihin, verkkolukijoina he ovat omia vanhempiaan paljon nopeampia ja taitavampia. Lukukeskuksen vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan sähköisen kirjan lukeminen oli lapsille lähtökohtaisesti mieluisaa ja se koettiin hauskaksi.

“Etenkin vähän lukevat kokivat tabletilta lukemisen myös innostavaksi”, toteaa Lukukeskuksen tiedottaja Emmi Jäkkö.

Sovellusten avulla lukemista voi opetella jo varhain ja välittömän palautteen vuoksi sovellukset motivoivat usein niitäkin koululaisia, joita perinteinen lukeminen ei niin innosta.

Kokosimme esimerkkejä sovelluksista ja verkkopalveluista, jotka rohkaisevat lasta lukemaan.

 

1. Ekapeli Alku: lukutaitoa eskarilaiselle

Ekapeli on viihdyttävä pelisarja lukutaidon opetteluun. Se on tehokas apu myös niille lapsille, joilla on vaikeuksia lukemisen opettelussa.

Ekapeli Alku on suunnattu esikouluikäisille ja ykkösluokkalaisille. Siinä opetellaan kirjaimia, tavuja ja sanoja. Lapsen kiinnostus pysyy yllä pelillisten tapahtumien ansiosta. Veikeä sammakko ohjaa eteenpäin ja kukissa olevia kirjaimia voi yhdistää oikeaan äänteeseen. Peli palkitsee lapsen valitsemalla hänelle sekä osaamista vahvistavia että haastavia äänteitä. Selkeä käyttää, kunhan lapsen opastaa alkuun.

Ekapeli-sovellukset on kehittänyt suomalainen Niilo Mäki Instituutti, joka tekee tutkimustyötä erityisesti oppimisvaikeuksiin liittyen. Peli toimii myös ilman nettiyhteyttä.

Android

iOS

Windows

 

2. Innostu lukemisen alkeista: Lolan tavuviidakko

Suomessa kehitetyt Lola Panda -sovellukset ovat lasten ja kasvattajien suosimia oppimissovelluksia, joissa harjoitellaan alaluokilla tarvittavia koulutaitoja pelimäisesti piirretyn pandahahmon kanssa. Uusimpia Lola-pelejä on Lolan tavuviidakko, jossa lukemista harjoitellaan tavujen avulla. Tavujen hahmottaminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista lukemista opeteltaessa: niiden hahmotus lisää lukunopeutta, joka kehittää ymmärtävää lukemista.

Tavuviidakko-sovelluksessa on kolme taitotasoa: helppo, keskitaso ja vaikea. Helpoimmalla tasolla käyttäjä harjoittelee helppoja ja melko vaikeita kaksitavuisia sanoja, keskitasolla siirrytään kolmitavuisiin sanoihin ja vaikeimmalla tasolla nelitavuisiin sanoihin. Jokaisella tasolla harjoitellaan lukemista kuullun ymmärtämisen avulla: tehtävissä täytyy esimerkiksi valita vaihtoehdoista luetun sanan toinen tavu, järjestää sekaisin menneet tavut oikeaan järjestykseen, tai löytää puuttuva tavu vaihtoehtojen joukosta. Lola-panda kannustaa pelaajaa ja hyvin menneistä tehtävistä saa palkintoja. Sopii noin 6−7-vuotiaille lapsille, jotka osaavat jo lukea kirjaimia, tai hieman vanhemmillekin lapsille, joilla on lukemiseen liittyviä vaikeuksia. Hinta 6,99 €.

iOS

Android

3. Paranna lukemisen ymmärtämistä: Minä luen

Ruotsissa kehitetty Minä luen on helppo ja viihdyttävä sovellus, jonka avulla voi kehittää lukemisen sujuvuutta ja ymmärtämistä erilaisten lauseharjoitusten ja kuvien avulla. Lauserakenteiden ymmärtäminen on tärkeä tekijä lukemisen sujuvuuden kannalta, ja mitä sujuvampaa lukeminen on, sitä motivoivampaa siitä lapselle tulee.

Minä luen sisältää kuusi erilaista harjoituspakettia ja yhteensä yli 100 tehtävää lauseiden harjoitteluun: muun muassa vastataan kuviin liittyviin väitteisiin, kirjoitetaan lause sekaisin menneistä sanoista, valitaan kuvaan liittyvä oikea lause ja harjoitellaan luetun muistamista lyhyiden tarinoiden ja tarinoihin liittyvien tehtävän avulla. Sovellus on rakennettu niin helppokäyttöiseksi, että lapsi osaa edetä siinä itse. Oikein suoritetusta tehtävästä seuraa iloinen äänimerkki, ja kun tehtävä menee väärin, kuuluu surkea tuuttaus. Onnistuneista tehtävistä kertyy palkintopystejä. Sopii noin 7−8-vuotiaille lukijoille. Hinta 4,99 €.

iOS

 

4. Opi lukemaan suomeksi: Ekapeli Maahanmuuttaja

Niilo Mäki Instituutti on kehittänyt myös Ekapeli Maahanmuuttaja -sovelluksen, joka on nimensä mukaisesti tarkoitettu maahanmuuttajille suomen kielen perustaitojen harjoitteluun. Lukemaan sovellus auttaa harjoituksilla, joissa treenataan useille maahanmuuttajille vaikeuksia tuottavia pohjoismaisia äänteitä ja vokaaliyhdistelmiä.

Sovelluksessa valitaan aluksi kielialue, josta käyttäjä tulee: vaihtoehdot ovat viron-, kiinan-, kurdin-, somalin-, englannin-, venäjän- tai arabiankielisille. Sitten luodaan hahmo, jolle voi valita haluamansa ihon, hiusten ja vaatteiden värin.

Itse harjoitukset ovat alussa hyvin simppeleitä: useissa tehtävissä on tunnistettava yksittäisiä kirjaimia niiden äänneasujen perusteella, ja pelihahmo etenee erilaisilla kentillä sitä mukaa kun kirjaimet tunnistaa oikein. Myöhemmin sovelluksen edetessä pelikentille ilmestyy tavuja ja sanoja. Jokaiseen kieliversioon on sisällytetty enemmän harjoitusta niille äänteille, tavuille ja sanoille, joiden oppiminen tuottaa ongelmia juuri kyseisestä kieliryhmästä tuleville lapsille. Sopii eri-ikäisille lapsille, jotka tarvitsevat apua suomeksi lukemisen kanssa. Ilmainen.

iOS

Android

 

5. Löydä motivaatio kirjoittamalla: Sanataituri ja Sanajahti

Nykytietämyksen mukaan kirjoittamisen oppiminen voi olla portti lukemaan oppimiselle. Kouluissa opetellaan kuitenkin ensin lukemaan, sillä käsin kirjoittaminen on monille hankalaa. Mobiililaite kiilaa tässä edelle, koska kirjaimia voi vain näppäillä.

Sanataituri-sovellus motivoi niitä lapsia, joilla lukuharjoitukset tökkivät. Se on suomenkielinen versio suositusta Word Wizard -sovelluksesta, joka yhdistää kirjoittamisen ja lukuharjoitukset. Sovellus on ulkoasultaan ja käyttöajatukseltaan simppeli: Käyttäjä valitsee joko Puhuvat liikuteltavat kirjaimet -harjoituksia tai Kuuntele ja kirjoita -harjoituksia, joissa joko luodaan itse sanoja, jotka sovellus lukee, tai kirjoitetaan kuultuja sanoja. Kirjainnäppäimistö “puhuu”, eli lausuu kirjaimen jota käyttäjä koskettaa, ja kun käyttäjä on kirjoittanut sovellukseen kuulemansa sanan oikein, palkinnoksi seuraa animoitua tähtisadetta. Englanninkielistä versiota suositellaan 4–10-vuotiaille, suomenkielinen versio osuu parhaiten 6–8-vuotiaille.

Hieman vanhempia lukijoita voi koukuttaa Sanajahti-peli, jossa niin ikään yhdistellään kirjaimia, mutta haastavammalla tavalla: siinä on löydettävä kirjainruudukosta mahdollisimman monta sanaa rajatussa ajassa.

Sanataituri iOS-laitteille 4,99 €

Sanajahti Android-laitteille, ilmainen

6. Kannusta kirjojen pariin: #pojatkinlukee, Kirjakunnari ja lisätyn todellisuuden kirjat

Yli 10-vuotiaille ja isommille lapsille tarkoitettuja suomenkielisiä lukusovelluksia on tarjolla toistaiseksi niukasti. Hieman vanhemmille lapsille lukemiseen innostajana voi kuitenkin toimia nettisivusto, joka kannustaa tutustumaan kirjoihin.

Pojatkin lukee -kampanja antaa somessa lukuvinkkejä hashtagilla #pojatkinlukee. Kouluissa käytössä oleva Kirjakunnari vinkkaa 1.–7.-luokkalaisille oppilaille erityyppisiä kirjoja, joita lukemalla voi suorittaa tehtäviä ja lukudiplomin. Lukudiplomi-idealla toimii myös Lukukeskuksen Lukukami, jonka kirjasto-osio esittelee tutustumisen arvoista luettavaa.

Jos taas perinteinen paperikirja tuntuu lapsesta tylsältä, hän saattaa innostua kirjoista, joiden lukemisessa on mukana lisätyn todellisuuden elementtejä. Suomeksi tällaisia kirjoja on vielä vähän, mutta esimerkiksi iDinosaur-kirjassa dinosaurukset heräävät eloon kirjaan liittyvän sovelluksen avulla.

>Tutustu Elisa Kirjan e-kirjoihin lapsille ja nuorille

 

7. WORD-hanke kannustaa nuoria miehiä sanojen pariin

Elisa Kulma käynnisti maaliskuussa WORD-hankkeen, jonka tavoitteena on etsiä uusia, kiinnostavia sisältöjä ja tapoja lukea niitä. Hankkeessa 15–18-vuotiaat nuoret miehet kehittävät uudenlaisia lähestymistapoja lukemiseen ja tekstiin yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa.

Hankkeeseen liittyen järjestettiin maaliskuussa Design Camp -suunnittelupäivä, jonka aikana 15-18-vuotiaat kehittivät prototyyppejä uusista lukemisen tavoista. Design Campin vetivät Elisan palvelumuotoilijat, ja mukana hankkeessa on myös oman tiensä sanojen pariin löytänyt räppäri Mikael Gabriel. Lisäksi hankkeeseen osallistuu lukemisen asiantuntijajärjestö Lukukeskus.

>Tutustu WORD-hankkeeseen.

Juttua varten on haastateltu toimintaterapeutti ja verkkopedagogi Riikka Marttista sekä toimintaterapeutti Heidi Åkerlundia Ideoiden Oy:stä, joka tarjoaa koulutuksia mobiililaitteiden käytöstä opetuksessa ja kuntoutuksessa.

Oliko artikkelista sinulle hyötyä:
3/5